انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

 

 

مقدمه

انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش یک تشکل فرا صنفی ، غیر سیاسی  و غیر انتفاعی است که در 10آبان 1388 به همت جمعی از سرمایه گذاران و پیشکسوتان عرصه اقتصادی و اجتماعی کیش بنیان نهاده شد و هم اینک اغلب سرمایه گذاران و کارآفرینان تاثیر گذار و فعال کیش عضو انجمن می باشند .

این انجمن تلاش در جهت تسهیل نمودن امور سرمایه گذاری در کیش از طریق مهندسی مجدد فرآیند ها و کاهش بوروکراسی اداری، همفکری، هماهنگی و همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش جهت رفع مشکلات و چاره اندیشی برای حل مسائل کلان اقتصادی ، اجتمای و فرهنگی کیش، اصلاح ساختارها ،‌ارتقاء سطح دانش، مهارتها و همچنین توسعه شاخص های اجتماعی متناسب و استاندارد را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است .

وظایف اصلی انجمن

1-کوشش در جهت استیفای حقوق و دفاع از منابع حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد ها و همکاری های اقتصادی اجتماعی و جلب حمایت از سازمان منطقه آزاد کیش .

2- ایجاد زمینه ها و شرایط لازم در انجمن برای بر عهده گرفتن تصدی های اقتصادی اجتماعی قابل واگذاری از سوی سازمان وفق مقررات به بخش خصوصی

3- همکاری موثر با سازمان منطقه آزاد کیش برای تدوین یا اصلاح قوانین،مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جزیره .

4- تلاش برای بهبود و گسترش فضای کسب و کار و کار آفرینی .

5- برقراری ارتباط با نهادهای تخصصی بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مناطق آزاد، فدراسیون جهانی مناطق آزاد و….

6- ایجاد زمینه های تاسیس انجمن های سرمایه گذاری مشترک با سایر مناطق آزاد کشور و جهان .

7- تلاش برای جذب و هدایت موسسات و شرکت های صنعتی ،بازرگانی و خدماتی ایرانی خارج از کشور بسوی سرمایه گذاری در جزیره کیش.

8- برگزاری گردهم آیی های ملی و بین المللی مربوط به سرمایه گذاری و کارآفرینی .

9-تولید آمار و اطلاعات و گزارشهای کارشناسی در مورد روند و فرآیند سرمایه گذاری و بازار کسب و کار در جزیره، بازارهای مالی و پولی و بررسی آثار و پی آمدهای رشد یا رکود سرمایه گذاری های جدید.

10-برنامه ریزی و برگزاری نشست های دوره ای با معاونت های ذیربط سازمان به منظور تبادل نظر و تقسیم کار در موضوعات مورد توافق و علاقه طرفین.

11-کوشش برای تشکیل باشگاههای  فرهنگی اجتماعی با رعایت مقررات

ساختار انجمن

انجمن توسط هیات امنایی مرکب از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل اداره می گردد و تاکنون چهار دوره دو ساله فعالیت انجمن سپری شده است و اعضای هیات امنا و بازرسین ادوار فعالیت انجمن بشرح زیر است :

دوره اول: آقایان حمید رضا پور قاضی (رئیس) رضا عطائی(نایب رئیس )، حسین شیرازی منش (دبیر کل) ، احمد کتابفروش (خزانه دار) و مصطفی ابراهیمی، نصرالله ضرغام و محسن قریب بعنوان اعضای اصلی و آقایان مجتبی حقیریان و اکبر حسن شاهی بعنوان اعضای علی البدل هیات امنا

بازرس اصلی فرامرز همدانی و بازرس علی البدل آقای ارسلان قربانی

دوره دوم : مصطفی ابراهیمی (رئیس)، رضا عطایی(نایب رئیس)، شیرازی منش(دبیر کل)، کتابفروش(خزانه دار)و در هیات امنا آقایان ضرغام، مسعود بهبهانی و محسن قریب اعضای اصلی و آقایان فرخ جباری و نادر کشتکار بعنوان اعضای علی البدل .

بازرس اصلی فرامرز همدانی و بازرس علی البدل آقای آقای ارسلان قربانی

دوره سوم : هیات امنا آقایان مصطفی ابراهیمی (رئیس)، مسعود بهبهانی(نائب رئیس)، محسن قریب(دبیر کل)، احمد کتابفروش(خزانه دار) و مجتبی حقیریان ،رضا عطایی،نصرت الله ضرغام آعضای اصلی و آقایان فرخ جباری و علی صدوق اعضای علی البدل هیات امنا می باشند.

بازرس اصلی ارسلان قربانی و بازرس علی البدل آقای بهادر جرجانی .

دوره چهارم : آقایان مصطفی ابراهیمی (رئیس)، جواد سلماسی (نائب رئیس)، محسن قریب(دبیر کل)، احمد کتابفروش(خزانه دار)و اعضای اصلی هیات امنا :آقایان نصرالله حاتمی، مجتبی حقیریان، و وحید صباغیان و اعضای علی البدل هیات امنا : آقایان بابک اسدزاده شهیر و جلیل حجازی

بازرس اصلی ارسلان قربانی و بازرس علی البدل آقای علی صدوق

جزیره کیش،روبروی بازار پارس خلیج، ساختمان بساک، طبقه9

تلفن: 22-44443420 076