معرفی کتاب کیش

 

 

به اولین و تنها سایت برند های برتر جزیره کیش خوش آمدید.

این سایت ( کتاب ) شامل مطالعات موردی برند های جذاب می باشد و بینش ویژه ای را نسبت به بسیاری از برندهای مصرفی داخلی و بین المللی جزیره کیش فراهم می آورد. شرکت در برند های برتر تنها از طریق دعوت صورت می گیرد. برند های موجود در این کتاب توسط مصرف کنندگان و به عنوان یکی از برند های مورد علاقه آنان شناسایی و یا به عنوان یکی از برند های برجسته در مقوله خود توسط یک هیئت کارشناسی داوطلب و مستقل ارزیابی شده اند.

چه عواملی یک برند را برجسته و بزرگ جلوه می دهد؟ برندهای برتر (سوپربرند) بهترین محبوبیت و شهرت را در این زمینه ایجاد کرده است. برند های برتر (سوپربرند) مزایای ملموس و یا احساسی قابل توجهی را به مشتریان ارائه می دهد که به واسطه آن مصرف کنندگان خوداگاه و یا ناخوداگاه به شناسایی آن برند تمایل پیدا می کنند.

خلق و ایجاد بزرگی در یک برند کار ساده ای نمی باشد و نگهداری و حفظ این جایگاه نیز در بازار جهانی و متغیر حال حاضر سخت تر می باشد. برند های برتر در طول یک شب به وجود نیامده اند. ایجاد اطمینان و محبوبیت در یک برند به زمانی طولانی نیاز دارد. با اینحال در جهان به هم پیوسته امروز، ثروت و شانس یک برند می تواند در مقایسه با ثروت چندین سال قبل آن به سرعت تغییر کرده و آن برند را در جایگاه ویژه ذهن یک مصرف کننده حفظ کند و به عنوان یک برند مورد علاقه در نظر گرفته شود که در نتیجه آن، برند باید قادر به ایجاد پیوند احساسی بسیار قوی با مصرف کنندگان خود باشد. این پیوند نه بر اساس عملکرد بلکه بر اساس تعریف ناملموس از یک برند و رابطه برند با مصرف کنندگان خود می باشد و علاوه بر آن ، برند را قادر می سازد که خود را از رقبا متمایز و متفاوت جلوه دهد.

مطالعات موردی برند ها در این کتاب صحتی بر افزایش اهمیت و ارتباط نقش برند و برند سازی در ایجاد برند های برتر کشور می باشد. امید داریم که از مطالعه حکایت برند های موجود در کتاب لذت ببرید. این حکایات دارای ارزش و احترام ویژه ای برای افراد عهده دار کمک به حفظ محبوبیت این برند ها می باشند و این برند ها را به بخش ضروری و مهم زندگی عموم مردم در کشور تبدیل می کنند.