درباره برندهای برتر

 

 

درباره برندهای برتر

سازمان برند های برتر عقیده و نظر کارشناسان و مصرف کنندگان را درباره یک برند یا نام تجاری ارائه می دهد. این سازمان قوانین نام گذاری تجاری را توسعه می دهد و برند های ویژه ، چه برند های داخلی و چه برند های بین المللی را به رسمیت می شناسد. سازمان برند های برتر از زمان پیدایش در سال 1993 و راه اندازی در سال 1994 در بریتانیا به یک سازمان جهانی تبدیل شده است و امروزه در بیش از 80 کشور دنیا و پنج قاره فعالیت دارد.

سازمان برند های برتر با استفاده از فرایند انتخاب جامع بر اساس تحقیقات مصرف کننده توسط BDRC آسیا و رایزنی با هیئت کارشناسی برند، بسیاری از برند های مورد علاقه مصرف کنندگان در سایر کشورها را شناسایی کرده است. سازمان برند های برتر امیدوار است که با شناسایی این برند ها و تدوین مطالعات موردی آن ها، عموم مردم بصیرت و بینش وسیعتری را نسبت به قوانین نام گذاری تجاری (و برندسازی) و همچنین قدردانی بیشتری نسبت به کمپانی ها و برند ها کسب کنند.