شرکت های نفتی

شرکت های نفتی موجود در کیش شركتي هایی كارآمد، اقتصادي و متخصص مي‌باشند كه به دنبال تثبيت جايگاه جهاني خود در صنایع بالا دستی وپايين دستي وصنایع جانبي نفت و گاز و سهيم شدن در ثروت ملي هستند. این شرکت ها در صدد كسب جايگاه شايسته جهاني در حوزه اكتشاف، حفاری، تکمیل چاه ،مخازن،ازدیاد برداشت نفت، بهره ‏برداري و توليد در صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و گاز بوده تا در ثروت‌آفريني ملي سهيم باشد.

SHARE

ارسال یک پاسخ