فرودگاه و بندرگاه

تنها مبادی ورود و خروج قانونی به جزیره کیش از دو طریق بندرگاه مسافربری و فرودگاه کیش است که امروز در حدود 20 پرواز از اکثر شهرهای کشور به کیش و بلعکس در حال انجام است و دیگر مسیر رفت وآمد به جزیره کیش یعنی راه دریایی نیز عمدتا از سه  بندر لنگه ، چارک و آفتاب توسط کشتی های مسافربری و خودرو بری در حال انجام می باشد.

SHARE

ارسال یک پاسخ