نمایشگاه و همایش های کیش

 

تقویم همایشهای سال ١٣٩٦

برگرفته از سایت kishicc.com

ردیفنام همایشتاریخ برگزاریسالن های درخواستی /نفرهبرگزار کننده
1سمینار آموزش کارگروهی17 الی21تیر49 نفرهشرکت مهندسی آرمان تدبیر پرشین
2سمینار الکتریکال31تیر الی4مرداد49 نفرهشرکت مهندسی آرمان تدبیر پرشین
3سمینار شبیه سازی مخازن نفتی28مرداد الی1شهریور49 نفرهشرکت مهندسی آرمان تدبیر پرشین
4ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریز دانه و نانو ساختارها21 الی22آبانکل مجموعهدانشکده فنی دانشگاه تهران
5 دوازدهمین کنگره روماتولوژی30آبان الی2آذرکل مجموعهانجمن روماتولوژی کشور
6 سومین کنگره نفرولوژی و اورولوژی8 الی10آذرکل مجموعهدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
7 کنگره بین المللی قلب خاورمیانه14 الی16آذر60-49-44 نفرهدکتر زیبایی نژاد
8نوزدهمین همایش صنایع دریایی کشور20 الی21آذرکل مجموعهانجمن صنایع دریایی ایران
9کنگره مغز و اعصاب22 الی24آذرکل مجموعه - تالار شهرانجمن مغز و اعصاب ایران
10سمپوزیوم فولاد 968 الی9اسفند750-110-60 نفرهانجمن آهن و فولاد ایران

تقویم نمایشگاهای بین المللی کیش سال 1396

برگرفته از سایت kishfair.com

ردیفعنوان نمایشگاهتاریخ برگزارینام شرکت برگزار کنندهشماره تماس
1سیزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش١٢ لغایت ١٥اردیبهشتاتاق تعاون مرکزی ج.ا.ایران٦-٢٢٦٦٢٨٤٥-٠٢١
2چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه کیش٨ لغایت ١١ آبانشرکت بهاران تدبیر کیش٨٨١٧٩٦٩٠-٨٨١٧٩٧٩٠ -٠٢١
3نهمین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور ٨ لغایت ١١ آبانشرکت بهاران تدبیر کیش٨٨١٧٩٦٩٠-٨٨١٧٩٧٩٠ -٠٢١
4سومین نمایشگاه طلا، جواهر، نقره، ساعت و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته کیش١ لغایت ٤ آذرشرکت رستاک پاد ویژن٧-٨٨٣٤٦٤٥٥-٠٢١
5چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث١١ لغایت ١٣ آذرشرکت همایش آفرینان هرمز٣٣٧٤٠١٠٦-٠٧٦
6نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی٢١ لغایت ٢٣ آذرانجمن مهندسی دریایی ایران٧-٤٤٢٧٣٤٩٥-٠٢١
7هشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و فضای سبز (شهر ایده آل)١٠ لغایت ١٣ دیگروه پرتو بیتا٠٢١٨٨٥٧١٠٢٦
8نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنعت توریسم ١٩ لغایت ٢٢ دیشرکت میکا راد -
9چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش٢ لغایت ٥ بهمنشرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش٠٢١٨٨٥٤٦٦١٩،٢١
10نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم فولاد٨ لغایت ٩ اسفندانجمن آهن و فولاد ایران -
11نمایشگاه بهار در بهاراسفندامور زنان سازمان منطقه آزاد کیش٤٤٤٢٠٣٤١-٠٧٦
12دومین نمایشگاه هفته سبز کیش پیشنهادیشرکت نمایش سازان سبز -
13نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و فرش دستباف پیشنهادیشرکت هفتواد -
14نمایشگاه ورزش ،بازی های آبی و رایانه ایپیشنهادیشرکت همایش آفرینان هرمز -
15نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته کیشپیشنهادیانجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی -
SHARE

ارسال یک پاسخ