واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری در بندر تجاری جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ۳/۸/۸۴۷/۹۶
آخرین بروزرسانی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۷۹
موضوع واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری در بندر تجاری جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ابتکار، اخبار کیش و اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۸ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد دفتر مرکزی مزایده گزار: جزيره كيش_ میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- بلوک شماره ۱۴- طبقه همکف- دبيرخانه شركت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش- تلفن: ۴۴۴۲۴۸۵۳-۰۷۶. دفتر تهران: تهران- بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی(جهان کودک)- نبش کوچه کیش- شماره۴۵- طبقه همکف. تلفن: ۸۸۷۸۰۷۴۷-۰۲۱.
توضیحات

((آگهي تجدید مزایده  عمومی یک مرحله ای))

شماره۳/۸/۸۴۷/۹۶

 • مزایده ‌گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش.  
 • مدت قرارداد : ۶۰ ماه شمسی.
 • برآورد پایه : ۳۸% کل درآمد.

                  موضوع مزایده: واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری در بندر تجاری جزیره زیبای کیش.

 • مهلت فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶۶.
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۵:۰۰مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶.
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی مزایده گزار: جزيره كيش_ میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- بلوک شماره ۱۴-  طبقه همکف- دبيرخانه شركت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش- تلفن: ۴۴۴۲۴۸۵۳-۰۷۶.
 • دفتر تهران: تهران- بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی(جهان کودک)-  نبش کوچه کیش- شماره۴۵- طبقه همکف. تلفن: ۸۸۷۸۰۷۴۷-۰۲۱.
 • مبلغ خرید اسناد مزایده : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال که می‌بایست به حساب شماره۰۰۱-۰۷۰۲۳۴۷۸-۰۴۳-۴۱۱۰  نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • شرایط مزایده:

شرکت کلیه اشخاص حقوقی در مزایده آزاد است.

پیشنهاددهندگان می بایست مدارک و مستندات مربوط به  ارزیابی فنی را که در پیوست شماره( ۱ ) اسناد درج شده است  همچنین ارائه قرارداد مشابه با موضوع فرایند ارجاع کار مطابق جدول شماره ( ۷) اسناد ارزیابی فنی (شامل رونوشت قرارداد را در ۵ سال گذشته) را در پاکت “ب” ارائه نمایند.

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز جهت بازگشایی پاکت “ج”بر اساس  معیارهای ارزیابی فنی مندرج در اسناد ارزیابی پیوست برای مجموع عوامل ۶۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.

هزینه های درج آگهی‌ در روزنامه و تعیین قیمت کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می‌باشد و با نظرمزایده گزار برای یک دوره ۳ ماهه قابل تمدید است.

 • حد نصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد شرکت کنندگان در مرحله بازگشایی پاکات “الف”، “ب” ۲ شرکت کننده  و  برای پاکت “ج”  ۱ شرکت کننده می باشد.
 • پیشنهادات واصله ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مزایده ­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

www.kish.ir

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 

قیمت اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال