واگذاری استیجاری غرف واقع در اماکن ورزش های آبی جزیره زیبای کیش

جزئیات فراخوان

 

کد فراخوان ز/م/۹۶/۰۱
آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
تعداد نمایش ۱۲۳
موضوع واگذاری استیجاری غرف واقع در اماکن ورزش های آبی جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مزایده
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهی اخبار کیش، اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۸ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد دفتر مرکزی مزایده گزار: جزيره كيش_ میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس – دبيرخانه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶
توضیحات

(( آگهي مزایده))

شماره: ز/م/۹۶/۰۱

 • مزایده‌گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • موضوع مزایده: واگذاری استیجاری غرف واقع در اماکن ورزش های آبی جزیره زیبای کیش به شرح جدول ذيل:

ردیف

موقعیت

شماره غرف

کاربری غرف

مساحت (مترمربع)

مبلغ پایه ماهیانه (ریال)

مبلغ پایه کل سالیانه(ریال)

۱

پلاژ بانوان

یک

عرقیات و دمنوش گیاهی

۱۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

پلاژ بانوان

دو

سالاد فصل و اسلایس میوه

۱۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳

پلاژ بانوان

سه

مواد غذایی

۱۵

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۴

پلاژ بانوان

چهار

مواد غذایی

۱۵

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۵

پلاژ بانوان

پنج

لوازم بهداشتی

۱۵

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۶

پلاژ بانوان

شش

مواد غذایی

۱۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷

پلاژ بانوان

هفت

لوازم شنا

۱۵

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۸

پلاژ بانوان

هشت

مواد غذایی

۱۵

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰

۹

پلاژ بانوان

نه

لوازم شنا

۱۵

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

پلاژ بانوان

ده

آرایشگاه

۱۵

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

پلاژ بانوان

یازده

نقش حنا

۱۵

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

پلاژ بانوان

دوازده

آبمیوه و بستنی

۱۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳

پلاژ بانوان

سیزده

نقش حنا

۱۵

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴

پلاژ بانوان

چهارده

ماساژ

۴۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۵

پلاژ بانوان

پانزده

ماساژ

۴۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۶

پلاژ بانوان

شانزده

ماساژ

۴۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۷

پلاژ بانوان

آلاچیق

بافت مو

۷

۷.۰۰۰.۰۰۰

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۸

پلاژ بانوان

آلاچیق

بافت مو

۷

۷.۰۰۰.۰۰۰

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۹

پلاژ آقایان

بوفه

۱۲

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۰

پلاژ آقایان

ماساژ

۸۰/۱۵

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۱

استخر المپیک

بوفه

۲۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

۲۲

استخر المپیک

ماساژ

۲۵

۸.۰۰۰.۰۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

۲۳

استخر کرانه

بوفه

۲۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

۲۴

استخر کرانه

ماساژ

۱۸

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰

 • مدت اجاره: ۱۲ ماه شمسی
 • تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی مزایده گزار: جزيره كيش_ میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس – دبيرخانه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش – تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶
 • مبلغ خرید اسناد مزایده : ۵۰۰.۰۰۰ ریال که می‌بایست به حساب شماره ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین-/ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (سی میلیون ریال) است که  میبایست به صورت واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.
 • شرایط مزایده:
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.(در خصوص اشخاص حقوقی می بایست موضوع فعالیت اساسنامه منطبق بر موضوع مزایده که در آن اقدام به پیشنهاد قیمت نموده، باشدو در خصوص اشخاص حقیقی: آقایان صرفا” در اماکنورزشی مربوط به آقایان و بانوان صرفا در اماکن ورزشی مربوط به بانوان می توانند اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت  نمایند در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج آگهی‌های روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • پیشنهاددهندگان می توانند در هر یک از غرفه ها شرکت کنند ولی تنها در یک غرفه می توانند برنده مزایده باشند.
 • هر غرفه صرفا به یک پیشنهاددهنده واگذار می گردد و غرفه ها ملزم به فعالیت در کاربری های تعریف شده می باشند.
 • در صورت عدم تاییدیه برنده مزایده توسط اداره حراست دستگاه مزایده گزار در هر مرحله از فرایند، قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن، نسبت به فسخ یک طرفه توسط دستگاه مزایده گزار اقدام خواهد شد.
 • به پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مزایده حذف خواهند گردید.
 • پیشنهاددهندگان مکلف به ارائه خدمات با نرخ های مصوب ارائه شده توسط دستگاه نظارت می باشند.
 • پیشنهاددهندگان درخصوص غرفه های ماساژ و آرایشگری می بایست نسبت به ارائه مدارک و مستندات فنی و حرفه ای و همچنین دوره های آموزشی انواع ماساژ و آرایشگری مورد تایید معاونت ورزش و تفریحات سالم اقدام نمایند، در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثرداده نخواهد شد و در ارزیابی پاکت “ب” رد خواهد شد.
 • زمان بازدید از اماکن ورزشی در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • پاکات “الف” ، “ب” و “ج” پیشنهادهای دریافت شده، در ساعت ۱۴ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶  در جلسه کمیته معاملات متوسط در دفتر مرکزی مزایده­گزار بازگشایی خواهد شد.حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶ تماس يا به سايت www.kish.ir یاwww.urban.kish.ir مراجعه فرماييد.   
قیمت اسناد ۵۰۰,۰۰۰ ریال